Nakano Fudoson
เที่ยวใกล้อิซากะ

Nakano Fudoson

ตามตำนานของ Nakano Fudouson มีพระรูปหนึ่งที่ชื่อว่า Kemyo dojin ได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาเมื่อ 800 ปีก่อน มีเรื่องเล่าว่ามีกวางตัวหนึ่งได้พาพระ Kemyo dojin  เดินมาเจอพื้นที่แห่งนี้ ...
สวนดอกพีช ฮานะ โมโมะ โนะ ซาโตะ (Hanamomo No Sato)
เที่ยวใกล้อิซากะ

สวนดอกพีช ฮานะ โมโมะ โนะ ซาโตะ (Hanamomo No Sato)

ความงดงามของสวนดอกพีช ฮานะ โมโมะ โนะ ซาโตะ (Hanamomo No Sato) แห่งนี้ นอกจากมีดอกซากุระให้ชมกันแล้ว รอบๆ สวนยังเต็มไปด้วยดอกพีชทั้งสีชมพูเข้ม ชมพูอ่อนและสีขาว ...
สวนฮานะ มิยามะ (Hanamiyama)
เที่ยวใกล้อิซากะ

สวนฮานะ มิยามะ (Hanamiyama)

สวนฮานะมิยามะแห่งนี้ เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบานสะพรั่งพร้อมกันไปทั่วทั้งภูเขาในทุกๆ ปี ความหมายของชื่อสวนจึงตรงตัว คือ ฮานะ = ดอกไม้ , มิ = มองดู , ยามะ = ภูเขา สวนนี้ตั้งอยู่ที่ซาโตยามะ ...
iizaka

สมาคมนักท่องเที่ยว Iizaka Onsen

3, Totsuna-cho, Iizaka-machi, Fukushima-shi, Fukushima, 960-0201 Hours 9:00 - 18:00 Closed Open Throughout the year (may be temporarily closed during events) Iizaka Onsen Office Website www.iizaka.com